İade faturası nedir?

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 47
ZayıfMükemmel 

İade faturası düzenlenirken şu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor:

İade faturası, yasal koşullara uygun olarak bastırılmış faturanın görünür bir yerine 'iade faturasıdır' ibaresi yazılarak düzenlenir.

İade faturası, müşteri tarafından alınan malın satıcıya iadesinin ispatı dolayısıyla düzenlendiğinden, bu fatura sadece müşteri tarafından, satıcıya hitaben düzenlenebilir.

İade faturası ile iade edilen malın birim bedeli, satıcı tarafından kesilen ilk faturadaki bedelin aynısı olmalıdır. İade edilen malın farklı bir bedelle iadesi söz konusu olamaz. Diğer bir anlatımla, müşteri iade ettiği mal üzerinden kar ederek iade faturası kesemez.

İade edilen mal, satıcı tarafından müşteriye satılan mal miktarından fazla olamaz. Diğer bir anlatımla iade edilen malın alınan maldan fazla olabilmesi olanaksız olduğuna göre, iade faturasında gösterilen mal miktarının da alınan mal miktarından fazla olması düşünülemez. Ancak alınan malın aynen iadesi söz konusu ise iade faturasında alınan mal miktarının tamamının olması kaçınılmazdır. Bu durumda iade faturası satıcının müşteriye kestiği ilk faturanın içeriği (faturanın açıklaması ve tutar) açısından aynısı olacaktır.

İade faturasının açık ya da kapalı kesilmesi durumu satıcı ile müşteri arasındaki ticari ilişkiye bağlıdır.

Kaynak: Metin Taş-Sezgin Özcan