Resim
Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin VUK Genel Tebliğ Taslağı
Cuma, 07 Ocak 2011
Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Devamını oku...
Resim
2011 Yılı Sınıf Değiştirme Hadleri
Perşembe, 06 Ocak 2011
2011 yılı sınıf değiştirme hadleri belirlenmiştir. V.U.K. 180. Maddeye istinaden II.sınıftan I.Sınıfa geçiş hadleri... Devamını oku...
Resim
Gecikme Zammı Oranı İndirildi!
Salı, 19 Ekim 2010
İlgili bakanlar kurulu kararı ektedir. Devamını oku...
Mükellefe Kaba Davranan Maliyeciye Ceza Geliyor!
Salı, 07 Eylül 2010
Vergi dairesindeki görevli memurlara, mükellefe iyi davranış eğitimi veren Maliye Bakanlığı, çalışanlarını mercek altına aldı. Esnafa kaba davranan, gereksiz bürokratik işlem uygulayan memurlar hesaba çekilecek. Memurun davranış hatasında bulunması halinde öncelikli olarak uyarı cezası verilecek.  Devamını oku...
Beyanname ve BA BS Bildirimlerinin Verilmemesinde Uygulanacak Cezalarda Değişiklik!
Pazartesi, 06 Eylül 2010
Beyanname ve BA BS Bildirimlerinin Verilmemesinde Uygulanacak Cezalarda Değişiklik le ilgili tablo ektedir. Devamını oku...
İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNİN GÖNDERİLMESİ
Cuma, 16 Nisan 2010
İndirilecek KDV listesinin Excel dosyası olarak oluşturulması sırasında... Devamını oku...
Sigorta Komisyon Gider Belgelerinin Ba Bs Formlarında Beyanı
Cumartesi, 27 Şubat 2010
Sigorta komisyon gider belgeri Ba Bs formlarının bildirimi sırasında dikkate alınmaması gerektiği konusunda... Devamını oku...
Damga Vergisi Oranları
Perşembe, 21 Ocak 2010
Dikkat!!! Damga vergisi oranları değişti... Devamını oku...
Binek Otomobili ve Panelvan Tipi Araçlarda KDV ve ÖTV Uygulaması
Çarşamba, 23 Aralık 2009
8 nolu Gümrük Genel Tebliği ile 21.07.2005 tarihinden itibaren doblo, partner, combi, caddy, transporter, starex, kango gibi araçlar binek araç sınıfına alınmış olup, söz konusu tebliğde... Devamını oku...
Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu
Çarşamba, 23 Aralık 2009
42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Taslağı... Devamını oku...
Gürcistan Ve Yemen Cumhuriyeti İle İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
Çarşamba, 16 Aralık 2009
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Ve Yemen Cumhuriyeti  arasında  İmzalanan Çifte  Vergilendirmeyi  Önlemeye Anlaşmalarının uygun bulunmasına ilişkin iki ayrı  Yasa  Resmi Gazetede yayımlandı. Devamını oku...
Bakanlar Kurulu Kararı İle Gecikme Zammı Oranı İndirildi
Cuma, 20 Kasım 2009
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren kamu alacaklarının vadesinde ödenmemesi halinde... Devamını oku...
2009 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranı
Salı, 17 Kasım 2009
Maliye Bakanlığı’nca 2009 yılı yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak belirlendi. Devamını oku...
İşini Terk Eden Müşterilere Kesilecek Makbuzlarda Stopaj Uygulaması
Pazar, 15 Kasım 2009
İşini terk eden ve şu anda herhangi bir vergi mükellefiyeti bulunmayan müşteriler, Gelir Vergisi Kanununun 94’ncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan kişiler... Devamını oku...
Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlarda Asgari Geçim İndirimi
Pazar, 15 Kasım 2009
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının...  Devamını oku...
Faturalar İmzalı Onaylatılır mı ?
Pazar, 15 Kasım 2009
İş yoğunluğu ve gün içerisinde düzenlenen fatura sayısının çok olması dikkate alınarak ...  Devamını oku...
Gider Pusulası Nerelerde Kullanılır?
Perşembe, 12 Kasım 2009
Vergi Usul Yasası'nın 234'üncü maddesi uyarınca "birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan aldıkları emtia için tanzim edip (düzenleyip) işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir." Devamını oku...
İade faturası nedir?
Perşembe, 12 Kasım 2009
İADE faturası, müşteri tarafından alınan bir malın satıcıya geri verilmesi durumunda düzenlenen bir faturadır. İade faturası ile müşteri tarafından alınan bir malın tamamının satıcıya iadesi olabileceği gibi bir kısmının da iadesi olanaklıdır. Devamını oku...
Pişmanlıkla verilen beyannameye usulsüzlük cezası kesilmez
Çarşamba, 11 Kasım 2009
Yasal süresinde Temmuz 2009 ayına ait KDV si beyannamemizde matrahımızı eksik bildirdiğimizi, 3 ncü dönem geçici vergi hesaplamasında fark ettik. Pişmanlıkla KDV beyanında bulunarak yanlışlığı düzelttirmeyi düşünüyoruz. Bu durumda pişmanlık zammı ödeyeceğimizi biliyoruz. Ancak, pişmanlıkla vereceğimiz KDV beyannamesine usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hususunda tereddüde düştük. Size göre usulsüzlük cezası kesilir mi? Devamını oku...
Mükellef Olmayan Şahıstan Alınacak Araç İçin Düzenlenecek Belge
Salı, 10 Kasım 2009
Satın alınan aracın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olmaması veya araç sahibinin... Devamını oku...
Resim
Yaşını büyütenlere erken emeklilik piyangosu!
Cumartesi, 08 Ocak 2011
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili köklü değişikliklerin yer aldığı torba kanuna iki yeni düzenleme daha ilave edildi. Devamını oku...
Resim
2011'de çalışanları neler bekliyor?
Salı, 04 Ocak 2011
2011'in ilk iş gününde çalışma hayatı uzmanlarından işçi ve memurlara yeni yılda maaşlarına yansıyacak olan değişiklikler konusunda uyarılar geldi. Devamını oku...
2011 Asgari Ücret Tutarı Açıklandı
Çarşamba, 29 Aralık 2010
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl asgari ücrete yapılacak artış oranlarını belirledi. Buna göre, asgari ücret yılın ilk altı ayında yüzde 4.7, ikinci altı ayında ise yüzde 5.1 oranında artırılacak. Asgari ücrette 2011 yılındaki ortalama artış ise yüzde 10.1’i bulacak. Asgari Ücret üzerinden yapılacak kesintiler görüntülemek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız... ASGARİ ÜCRET PARAMETRELERİ...
SGK E-BİLDİRGE SİSTEMİ KAPATILDI
Pazar, 07 Kasım 2010
 SGK E-Bildirge sistemi yapılan çalışmalar nedeniyle... Devamını oku...
SGK Doğum Borçlanması Şartları
Cumartesi, 18 Eylül 2010
Doğum borçlanması ile ilgili beklenen genelge SGK tarafından 16/09/2010 tarihinde yayınlanmış olup, ilgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız...
Eksik Gün Bildirimi...
Cuma, 20 Ağustos 2010
"Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır." Devamını oku...
İşçi Rapor Bildirimlerinin Girişi
Perşembe, 27 Mayıs 2010
Sigortalıların çalışmadığına dair bildirimin yapılması sırasında uyulması gereken esaslar hakkında tebliğ 25.05.2010 tarihi itibariyle yayınlanmış olup..... Devamını oku...
TÜRMOB DAN MÜJDELİ HABER..
Salı, 18 Mayıs 2010
Raporlu işçilerin raporun bittiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde SGK'ya bildirilmesini zorunlu hale getiren... Devamını oku...
Bir Cezada SGK' dan...
Çarşamba, 12 Mayıs 2010
İdare her gün yeni cezalarla mesleğimizi çekilmez hale getirirken....  Devamını oku...
İş Sözleşmesinin Tazminatsız Sona Ermesi
Pazar, 15 Kasım 2009
Bildirimsiz fesih, 4857 sayılı İş Kanunu 24 ve 25 maddelerinde düzenlenmiş olup, bu durumda, ihbar (bildirim) süresinin... Devamını oku...
Yıllık Ücretli İzin
Pazar, 15 Kasım 2009
Kanuna göre, yıllık ücretli izin hakkı işveren tarafından işçiye “devamlı” (aralıksız) bir şekilde kullandırılmak zorundadır. Ancak, izin süreleri... Devamını oku...
Kıdem Tazminatı
Pazar, 15 Kasım 2009
Kıdem tazminatının hesabında bir güne isabet eden miktar bulunurken, bir yıl içinde ilgililere yapılmış olan ödemelerin... Devamını oku...
İş Hukukunda İbra Sözleşmesi
Pazar, 15 Kasım 2009
İş hukuku açısından gerçek bir ihtiyaca cevap verdiği tartışmasız olan ibra sözleşmesinin kanunlarda düzenlenmeyişi önemli bir eksikliktir. Bu eksik­lik zorunlu olarak içtihatlarla... Devamını oku...
SGK'dan Dolandırıcılık Uyarısı
Çarşamba, 11 Kasım 2009
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dolandırıcılık girişimlerine karşı sigortalıları telefonla veya şifahi olarak bildirilen maluliyet kararlarına hiçbir şekilde itibar etmemelerini istedi. Devamını oku...
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Vermeyene Ceza Uygulanacak
Perşembe, 22 Ekim 2009
5838 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle 01/08/2009 tarihinden itibaren sigortalı işten ayrılış bildirgesinin sigortalının işten ayrıldığı tarihi takip eden on gün içinde verilmemesi halinde... Devamını oku...
Tek İşçi Çalıştıran İşverenler Dİkkat!!!
Pazar, 18 Ekim 2009
Tüm resmi ve özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın e-Sigorta kanalıyla göndermekle zorunlu tutulduğundan... Devamını oku...
Bölge Müdürlüğü Dosya Numarası
Pazar, 18 Ekim 2009
 01.08.2009 tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilecek 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi sigortalı çalıştıran işverenlere.... Devamını oku...
İstirahat Raporlarında Uygulanacak Esaslar
Cuma, 16 Ekim 2009
İstirahat raporurlarıyla ilgili uygulanacak usul ve esaslar.. Devamını oku...
İşveren Hissesi Sigorta Primi Teşviki
Cuma, 16 Ekim 2009
 5921 sayılı yasayla yürürlüğe giren SGK işveren teşviki. Devamını oku...
Vergi Dairelerinde MTV Mesaisi
Cuma, 31 Aralık 2010
ANKARA (ANKA) - Maliye Bakanlığı, otomobil satışlarının Aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle, Vergi Dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri’nin bugün ve 31 Aralık Cuma günlerinde saat 20.00’a kadar açık bulundurulacağını duyurdu. Devamını oku...
SGK Gün Sorgulama
Cumartesi, 30 Ocak 2010
SGK gün sorgulama bölümünde yapılan değişiklik sonucunda... Devamını oku...
2010 Yılı Vergi Takvimi
Pazartesi, 21 Aralık 2009
Güncel değişiklikler dikkate alınarak hazırlanan “2010 Yılı Vergi Takvimi”, beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla mükellefleriin kullanımlarına internet ortamında sunulmuştur. Devamını oku...
Defter Tasdikini Unutmayınız
Perşembe, 17 Aralık 2009
Defter Tasdikini Unutmayınız.Yasal defterlerin tasdik ettirilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler ve konu ile açıklamalar aşağıda kısaca özetlenmiştir. Defterlerinizi tasdik ettirmeyi unutmayınız. Devamını oku...
26.11.2009 Vadeli Vergi Ödemeleri Uzatıldı
Çarşamba, 25 Kasım 2009
Gelir idaresi başkanlığından yapılan açıklama ile 26/11/2009 tarihinde ödenmesi yapılması gereken ödemeler.. Devamını oku...
7 Kasım 2009 SBD Soruları İptal ve Şık Değişikliği
Cumartesi, 21 Kasım 2009
7 Kasım  2009 tarihinde yapılan Staja Giriş Sınavı sorularının tamamı incelenmiş olup... Devamını oku...
Enflasyon beklentisi yüzde 5,81
Cuma, 20 Kasım 2009
Merkez Bankası'nın anketine göre, 2009 yılı sonu enflasyon beklentisi, Kasım ayının ikinci anketinde yüzde 5,81 oldu. Devamını oku...
Arnavutluk'la vize karşılıklı kaldırıldı
Cuma, 20 Kasım 2009
Türkiye ile Arnavutluk arasında bugün nota teatisi yoluyla imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" ile umuma mahsus pasaport hamili Arnavutluk vatandaşlarına vize muafiyeti tanındı. Devamını oku...
İsviçre ile 'gizli hesap' dönemi kapandı
Perşembe, 12 Kasım 2009
Türkiye ve İsviçre arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması, vergi kaçakçılığı ile mücadele imkanı sağlayacak. Devamını oku...
IBAN Nedir ?
Cuma, 23 Ekim 2009
Avrupa Birliği Standardı çerçevesinde en fazla 34 basamak uzunluğunda olan IBAN’ın ilk iki hanesi, tüm ülkelerde standart olmak üzere ait olduğu hesabın ülke kodunu ve iki haneli kontrol rakamını içermektedir. Devamını oku...
Gelir Vergisiyle İlgili Önemli Açıklama!!!
Pazar, 18 Ekim 2009
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesinin Gelir Vergisi Kanununun bazı hükümleriyle ilgili iptal kararlarının sıkıntı yaratmayacağını bildirdi ve... Devamını oku...
Mali Müşavirlerin İkametgahlarını İşyeri Olarak Kullanmaları Mümkün mü
Pazar, 18 Ekim 2009
Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu odanın bilgisi dahilinde işyeri açmak zorundadır... Devamını oku...
5941 Sayılı Çek Kanunu, 20.12.2009 Tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Pazartesi, 21 Aralık 2009
Bu yeni Yasa ile 19.3.1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile 26.2.2003 tarihli ve 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 ilâ geçici 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Devamını oku...
11.12.2009 tarih, 27429 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; Tekdüzen Hesap Planı Ve İzahnamesi Hakkın
Perşembe, 17 Aralık 2009
26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasında... Devamını oku...
Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)
Cumartesi, 14 Kasım 2009
Yatırım teşvik belgeli makina ve techizatın ithalinde uygulanacak gümrük vergisi ve kdv istisnası   uygulaması ile ilgili Gümrük genel tebliği yayımlandı.  Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nca çıkarılan GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ’nde yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalinde gümrük idarelerinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Devamını oku...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/11/2009 Tarihli ve 3414 Sayılı Kararı
Pazartesi, 09 Kasım 2009
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/11/2009 Tarihli ve 3414 Sayılı Kararı" Resmi gazetede yayımlanmıştır. Devamını oku...